ANBI

Een goed doel en de belastingdienst (bron http://anbi.nl/belastingvoordeel/)
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

De Passiflorahoeve is een ANBI

Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Vrienden van de Passiflorahoeve
Ook genoemd (handelsnaam) Stichting Vrienden van de Passiflorahoeve
Zoeknaam Passiflorahoeve
Profiel URLhttps://www.passiflorahoeve.nl/anbi/
Statutaire zetelgemeente Ede
KvK nummer09141776
RSIN 813094859
Subcategorie I Cultuur
Subcategorie IIToerisme
Subcategorie III Culturele ANBI

De Stichting heeft ten doel

Mensen en jongeren met een beperking te kunnen begeleiden door middel van werkzaamheden op de Passiflorahoeve.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door

Een werkplek te creëren met veel rust, ruimte, respect en regelmaat.

Beloningsbeleid

Er is geen ruimte binnen de Stichting om cliënten of vrijwilligers een vergoeding te geven anders dan in natura. Wij bieden een veilige werkplek aan al onze cliënten. Daarbij genieten zij dagelijks van koffie, thee en een broodmaaltijd. Dit alles wordt gedurende het jaar door De Passiflorahoeve betaald.

Vrijwilligers

Bij de Passiflorahoeve werken een groot aantal vrijwilligers met grote passie. Zij dragen op geheel verschillende tijden hun steentje bij aan de werkzaamheden binnen het bedrijf. Sommigen werken een dagdeel, anderen werken soms één of meerdere dagen in de week. Het maakt niet uit. Iedere hand is welkom en samen vormen we een geweldig en op elkaar betrokken team.

Cliënten

Het aantal cliënten en vrijwilligers is in de afgelopen tijd sterk toegenomen. Er zijn nu in de week 31 mensen die allerlei werkzaamheden verrichten. Een deel van deze mensen krijgt van Piet Moerman als ervaringsdeskundige de juiste handvatten aangereikt om er psychische weer bovenop te komen.

Donateurs en Vrienden van de Passiflorahoeve

Veel mensen steken hun energie in allerlei werkzaamheden op de Passiflorahoeve. Deze vorm van donateurschap wordt zeer gewaardeerd en draagt bij aan een goed verloop van diverse zaken op het bedrijf. Daarnaast zijn er donateurs die met een financiële bijdrage de Passiflorahoeve ondersteunen. Ook deze vorm van ondersteuning is van belang, met name voor de tijd en de energie die nodig is voor het begeleiden van ‘cliënten’.

Communicatie

De Passiflorahoeve heeft een website, Facebookpagina en brengt ieder half jaar een nieuwsbrief uit waarin alles wordt vermeld wat te maken heeft met de Stichting.

Financiën en Marketing

Baten en lasten

Educatie

Als Stichting staat De Passiflorahoeve midden in de samenleving. Wij hebben gedurende het jaar dan ook ruimte voor stageplekken. Hiermee bieden wij studenten een kijkje in de zorg en het toeristische aspect wat daarbij komt kijken.

Samenstelling bestuur

Aantal bestuursleden 6
Is er een directie/ dagelijks bestuur? ja
Is er een persoon in dienst?nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? doen we zelf

NaamTitel/functieBeloning
Piet MoermanVoorzittergeen
Heintje Moerman – van DamPenningmeestergeen
Jan den HertogSecretarisgeen
Rob BogersBestuurslidgeen
Cor JansenBestuurslidgeen
Rina BurgersBestuurslidgeen
Samenstelling van het bestuur

Toekomst visie 

Wij hopen in de toekomst ons werk voort te kunnen zetten ondanks dat wij het zonder bijdrage van de overheid moeten doen. Mensen met een beperking of die psychisch zwaar belast zijn, blijven bij ons kosteloos welkom en vinden bij ons hun plekje. Wij hopen op deze wijze toch nog veel mensen te mogen helpen. Hiervoor zijn wij echter wel voor een groot deel ook afhankelijk van de giften van hen die ons een warm hart toedragen.

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Passiflorahoeve
ANBI | RISN nummer: 813094859 (voor belastingdienst)
De bankrekening van de vriendenstichting is: NL95RABO 0126 3709 15
info@passiflorahoeve.nl
www.passiflorahoeve.nl