Zorgboerderij

Doelgroep

Mensen uit verschillende doelgroepen vinden hun weg naar zorgboerderijen. Op ‘De Passiflorahoeve’ zijn mensen met een psychische hulpvraag, zoals burnout, overspannen, trauma’s, maar ook mensen met een bepaalde vorm van autisme aan het werk. Door (tijdelijke) psychische problematiek gestrand in het maatschappelijk leven, ervaren zij op ‘De Passiflorahoeve’ de rust, begeleiding en ondersteuning die nodig is voor het functioneren in de maatschappij.

Aanbod

Wanneer u in de gelegenheid bent om het bedrijf te bezoeken, dan zal direct opvallen dat u niet met een gewoon agrarisch bedrijf te doen hebt. Bij de bedrijfsontwikkeling en bedrijfsvoering is zichtbaar rekening gehouden met de cliënt èn bezoeker. Wat alle zorgboerderijen gemeen hebben, is dat de sfeer er uitstekend is en dat mensen er wel de handen uit de mouwen steken, maar toch innerlijk tot rust komen. Naast de zorg voor de enorme collectie Passiflora’s en andere tropische planten, is er nog de aandacht voor de vele tropische en Europese vlindersoorten. Met dit alles is de cliënt/vrijwilliger volgens een vast dag- en seizoensritme aan het werk.

Begeleiding

Zorgboerderij ‘De Passiflorahoeve’ geeft activerende en ondersteunende begeleiding. Deze is gericht op de individuele mogelijkheden van de cliënt en dient op een heldere wijze, gericht op het belang van de cliënt gestalte te krijgen. Dat dit een voortdurende zoektocht is voor beide partijen, leidt geen twijfel. Maar dat is dan ook juist de uitdaging waar de familie Moerman voor wil staan. Werken op zorgboerderij ‘De Passiflorahoeve’ betekent werken op een ontspannen wijze, midden in de natuur, in je eigen tempo en op je eigen manier!

Kosten

Voor de begeleiding en therapie die de Passiflorahoeve biedt, vragen wij geen vergoeding. Dit is een van de doelen van onze zorgboerderij: mensen écht helpen, zonder daar iets terug voor te verwachten.

De Passiflorahoeve steunen

U kunt donateur worden van Stichting zorgboerderij ‘De Passiflorahoeve’ voor minimaal € 20,-. per jaar op bankrekening NL95RABO0337592683. Als u per e-mail uw naam en adres doorgeeft krijgt u als donateur tweemaal per jaar een nieuwsbrief van Stichting ‘De Passiflorahoeve’. De Passiflorahoeve heeft een ANBI status.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Piet en Heintje Moerman. Of kijk voor meer informatie op de website Stichting Psychische Verwerking.