Wat is een zorgboerderij nou eigenlijk en hoe blijven wij bestaan?

Wat is een zorgboerderij?

Het woord zorgboerderij zegt het al. Het is een agrarisch bedrijf dat ruimte biedt aan mensen die hulp, zorg of begeleiding nodig hebben. Landbouw en zorg worden gecombineerd. De eigenaars, Piet en Heintje Moerman, hebben bewust voor deze combinatie gekozen. Ze willen het goede van hun bedrijf graag delen met hun cliënten, wat positief bijdraagt aan de gezondheid van de cliënten waardoor zij mogelijk terug kunnen keren in de maatschappij.

De meerwaarde

Op zorgboerderij ‘De Passiflorahoeve’ te Harskamp zijn de eigenaren Piet en Heintje ervaringsdeskundigen en gediplomeerde begeleiders.

De doelgroep

Mensen uit verschillende doelgroepen vinden hun weg naar zorgboerderijen. Op ‘De Passiflorahoeve’ zijn mensen met een psychische hulpvraag, zoals burnout, overspannen, trauma’s, maar ook mensen met een bepaalde vorm van autisme aan het werk. Door (tijdelijke) psychische problematiek gestrand in het maatschappelijk leven, ervaren zij op ‘De Passiflorahoeve’ de rust, begeleiding en ondersteuning die nodig is voor het functioneren in de maatschappij.

Het aanbod op de zorgboerderij

Wanneer u in de gelegenheid bent om het bedrijf te bezoeken, dan zal direct opvallen dat u niet met een gewoon agrarisch bedrijf te doen hebt. Bij de bedrijfsontwikkeling en bedrijfsvoering is zichtbaar rekening gehouden met de cliënt èn bezoeker. Wat alle zorgboerderijen gemeen hebben, is dat de sfeer er uitstekend is en dat mensen er wel de handen uit de mouwen steken, maar toch innerlijk tot rust komen. Naast de zorg voor de enorme collectie Passiflora’s en andere tropische planten, is er nog de aandacht voor kippen en vele Tropische en Europese vlindersoorten. Met dit alles is de cliënt (ook wel hulpboer genoemd) volgens een vast dag- en seizoensritme aan het werk.

De begeleiding

Zorgboerderij ‘De Passiflorahoeve’ geeft activerende en ondersteunende begeleiding. Deze is gericht op de individuele mogelijkheden van de cliënt en dient op een heldere wijze, gericht op het belang van de cliënt gestalte te krijgen. Dat dit een voortdurende zoektocht is voor beide partijen, leidt geen twijfel. Maar dat is dan ook juist de uitdaging waar de familie Moerman voor wil staan. Werken op zorgboerderij ‘De Passiflorahoeve’ betekent werken op een ontspannen wijze, midden in de natuur, in je eigen tempo en op je eigen manier!

De Passiflorahoeve steunen

U kunt donateur worden van Stichting zorgboerderij ‘De Passiflorahoeve’ voor minimaal € 20,-. per jaar op bankrekening NL95RABO0337592683. Als u per e-mail uw naam en adres doorgeeft krijgt u als donateur tweemaal per jaar een nieuwsbrief van Stichting ‘De Passiflorahoeve’.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Piet en Heintje Moerman.