EUROPESE VLINDERKWEKERIJ

Waar de rupsen leven
In onze Europese Vlinderkwekerij leven de rupsen van de Europese Vlinders. Er worden een mannetje en een vrouwtje bij elkaar geplaatst. Hopelijk komt er een voortplantingsmoment en gaat het vrouwtje eitjes afzetten tegen de bladeren in deze tuin. Wanneer de rupsen uiteindelijk uit de eitjes komen, eten ze eerst een deel van de eischaal op en gaan ze zich daarna heerlijk vol eten aan de waardplant. Dat kunnen ze het beste in de kwekerij doen. Hier hebben we echt alle waardplanten verzamelt die nodig zijn voor de rupsen om uiteindelijk te kunnen verpoppen.

Onkruid wieden?
Sommige mensen vinden het misschien gek, maar in onze kwekerij staan enorm veel brandnetels. Maar deze planten zijn voor een aantal vlinders juist een lekkernij en noodzakelijk om te kunnen leven. De brandnetels blijven bij ons dus staan. Ander onkruid wat hier niet thuishoort, wordt met de hand geplukt. Er wordt hier niet geschoffeld, want er zijn rupsen die zich onder de grond verpoppen. Dan wordt het proces verstoord en dat willen we niet.