ANBI
Stichting Vrienden van De Passiflorahoeve

Een goed doel en de belastingdienst (bron http://anbi.nl/belastingvoordeel/)

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.


 

De Passiflorahoeve is ook een ANBI

Uiteindelijk een gelukkig paar wat weer voor nakomelingen zorgt PapiervlinderDSCN9985

Rechtsvorm                                                                      : Stichting

Statutaire naam                                                               : Stichting Vrienden van de Passiflorahoeve

Ook genoemd (handelsnaam)                                      : Stichting Vrienden van de Passiflorahoeve

Zoeknaam                                                                        : Passiflorahoeve

Profiel URL                                                                      : http://www.passiflorahoeve.nl/anbi/

Statutaire zetel                                                                 : gemeente Ede

KvK nummer                                                                   : 09141776

RSIN                                                                                  : 813094859

Categorie
Subcategorie I                                                                 : Cultuur

Subcategorie II                                                                : Toerisme

Subcategorie III                                                               : Culturele ANBI


 

 1. De Stichting heeft ten doel:

Mensen en jongeren met een beperking te kunnen begeleiden door middel van werkzaamheden op de Passiflorahoeve.

 1. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Een werkplek te creëren met veel rust en ruimte. Daarbij staat er te alle tijden begeleiding klaar voor iedere cliënt.

 1. Beloningsbeleid

Er is geen ruimte binnen de Stichting om cliënten of vrijwilligers een vergoeding te geven anders dan in natura. Wij bieden een veilige werkplek aan al onze cliënten. Daarbij genieten zij dagelijks van koffie, thee en een broodmaaltijd. Dit alles wordt gedurende het jaar door De Passiflorahoeve betaald.

 1. Vrijwilligers

Bij de Passiflorahoeve werken … vrijwilligers.

 1. Cliënten

Het aantal cliënten en vrijwilligers is in de afgelopen tijd sterk toegenomen. Er zijn nu in de week 31 mensen die allerlei werkzaamheden verrichten. Een deel van deze mensen krijgt van Piet Moerman als ervaringsdeskundige de juiste handvaten aangereikt om er psychische weer bovenop te komen.

 1. Donateurs en Vrienden van

Veel mensen steken hun energie in allerlei werkzaamheden op de Passiflorahoeve. Deze vorm van donateurschap wordt zeer gewaardeerd en draagt bij aan een goed verloop van diverse zaken op het bedrijf. Daarnaast zijn er donateurs die met een financiële bijdrage de Passiflorahoeve ondersteunen. Ook deze vorm van ondersteuning is van belang, met name voor de tijd en de energie die nodig is voor het begeleiden van -‘cliënten’-. Er zijn …. donateurs die ons financieel steunen. Het totale bedrag dat wij van hen te samen ontvangen was in 2014 € …..

Geschat wordt dat dit in 2015 € …. zal zijn.

 1. Communicatie

De Passiflorahoeve heeft een website, Facebookpagina en brengt ieder half jaar een nieuwsbrief uit waarin alles wordt vermeld wat te maken heeft met de Stichting.

 1. Financiën en Marketing

Er zijn …. donateurs die ons financieel en met materialen steunen. Het totale bedrag dat wij van hen te samen ontvangen was in 2014 € …..

Geschat wordt dat dit in 2015 € …. zal zijn.

De kosten van koffie, thee en broodmaaltijd is wekelijks ongeveer € …..

Om de jaarlijkse kosten (die vele malen hoger liggen dan de donateursgelden) te kunnen dekken, vragen wij gedurende 4 maanden per jaar (zomerseizoen) toegangsprijzen voor een bezoek aan de Passiflorahoeve.

Het seizoen 2015 is goed verlopen. Het aantal bezoekers is opnieuw toegenomen vergeleken met voorgaande jaren, ondanks een kleine prijsverhoging van de toegangskaarten. Ook de verkoop van seizoenkaarten nam toe.

+ balans

+ staat van baten en lasten

 1. Educatie

Als Stichting staat De Passiflorahoeve midden in de samenleving. Wij hebben gedurende het jaar dan ook ruimte voor stageplekken. Hiermee bieden wij studenten een kijkje in de zorg en het toeristische aspect wat daarbij komt kijken.

 1. Samenstelling bestuur

Aantal bestuursleden                                                  :7

Is er een directie/ dagelijks bestuur?                    :ja
Is er een persoon in dienst?                                      :nee

Is er een raad van commissarissen/toezicht?    :doen we zelf

 

Samenstelling Bestuur

Naam                                                  Titel / functie                                   Beloning

Piet moerman                                  Voorzitter                                          geen

D van der welle                             Bestuurslid                                        geen

H moerman v dam                         Penningmeester                             geen

Koen Verhoeff                                Secretaris                                           geen

Rob bogers

Cor jansen

R burgers                                           Bestuurslid                                        geen

 

 1. Toekomst visie

Wij hopen in de toekomst ons werk voort te kunnen zetten.

 1. Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Passiflorahoeve

ANBI | RISN nummer: 813094859 (voor belastingdienst)

De bankrekening van de vriendenstichting is: NL95RABO 0126 3709 15

Oud Willigerweg 1

6732 GB Harskamp

0318- 457 411

info@passiflorahoeve.nl

www.passiflorahoeve.nl

Facebook: www.facebook.com/PassiflorahoeveVlindertuin

 

Lees de Nieuwsbrief